اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز

مجموعه آموزشی ، جامع ، افزایش حافظه و تندخوانی که به صورت جامع برای شما تولید شده اند

شیوه ای برای مرور و تقویت

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ شیوه ای برای مرور و تقویت

ادامه مطلب...
۲۷ مهر ۹۸ ، ۰۹:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

اشکال حفظ یکساله قرآن

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ اشکال حفظ یکساله قرآن چیست

 

ادامه مطلب...
۲۷ مهر ۹۸ ، ۰۹:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

💢کمال گرایی دانش آموزان

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 💢کمال گرایی دانش آموزان

 

ادامه مطلب...
۲۷ مهر ۹۸ ، ۰۹:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

فهرستی از فعالیت هایی که می تونیم در ساعات هنر انجام بدیم

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ فهرستی از فعالیت هایی که می تونیم در ساعات هنر انجام بدیم.

 

ادامه مطلب...
۲۷ مهر ۹۸ ، ۰۹:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

اهداف آموزش ریاضی

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ اهداف آموزش ریاضی

ادامه مطلب...
۲۷ مهر ۹۸ ، ۰۹:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

💢 راه های جذب دانش آموزان به کلاس درس

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛نکات کلیدی مدیریت کلاس

 

ادامه مطلب...
۱۹ مهر ۹۸ ، ۱۵:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

نکات کلیدی مدیریت کلاس

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛نکات کلیدی مدیریت کلاس

 

ادامه مطلب...
۱۹ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

💢 چگونه معلمی حرفه ای باشیم

همراه هستیم با شما از وبسایت مغز برتر | تندخوانی | افزایش حافظه | تمرکز |مطالعه موضوع این قسمت ؛ 🔵 💡نکته زمان بندی حفظ قران

ادامه مطلب...
۱۹ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

چرا اطلاعات رو فراموش میکنیم

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ چرا اطلاعات رو فراموش میکنیم

ادامه مطلب...
۱۹ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

کدام روش مطالعه موثرتر است؟

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ کدام روش مطالعه موثرتر است؟

ادامه مطلب...
۰۵ مهر ۹۸ ، ۱۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر