همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 💠 تمرینات تکمیلی پس از حفظ آیات

.

.

حفظ قرآن

💠 تمرینات تکمیلی پس از حفظ آیات

انجام برخی از تمرینات در تسلط و ماندگاری آیات نقش مهمی دارد. از جمله :
1. تمرین ابتدای آیات
2. نوشتن آیات
3. تمرین شماره آیات
4. پاسخ به سؤالات کتبی
5. استماع دوباره
6. ترجمه، مفاهیم، تفسیر

.

.

✍️ برنامه روزانه یک حافظ

✅ درس جدید

✅ مرور 10 درس (2بار در روز برای کسانی که می خواهند بهترین باشند)

✅ مرور محفوظات

1⃣ حافظ 10 جزء روزی 1جزء

2⃣ حافظ 20 جزء روزی 2جزء

3⃣ حافظ کل روزی 3جزء

✅ گوش کردن به ترتیل

✅ پرسش یا مباحثه

هر روز برای تکالیف انجام شده به خودتون امتیاز بدید

با توکل به خدا و توسل به امامان معصوم حتما موفق خواهید شد

.

.

منبع ، کانال ایتا : https://eitaa.com/hefzequrankarim