همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 💠 انواع روش های مرور برای حافظان قرآن

.

.

حفظ قرآن

 

💠 انواع روش های مرور

1. مباحثه
2. انفرادی
3. استفاده از ترتیل اساتید برجسته
4. مرور ذهنی
5. چشم خوانی
6. کتابت

.

.

💠 مقدار مرور آیات

1. آیات روز گذشته
به مدت 24 الی 48 ساعت فراموشی سراغ آیات جدید می آید. پس هر 3 یا 4 ساعت یکبار حفظ جدید را مرور کنید.

2. محفوظات جدید
حافظ باید هرروز 10 درس را بصورت منظم تکرار کند.
افرادی که حافظه متوسطی دارند بهتراست 20 درس آخر را تکرار کنند.

.

.

💠 میزان مرور در طرح یکساله حفظ

حافظانی که روزانه 2 صفحه حفظ کرده اند؛
. حافظان 1 تا 10 جزء : حداقل روزانه 2 جزء
. حافظان 11 تا 20 جزء : حداقل روزانه 3 جزء
. حافظان 21 تا 30 جزء : روزانه 4 جزء

.

.

✅ آسیب های احتمالی حفظ شماره آیات

1. وابستگی به شماره
2. حفظ نامطلوب شماره
3. نداشتن رویه یکسان
4. افراط در حفظ آمار و ارقام

 

.

.

💚 حافظ عزیز 💚

ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺍﻧﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻦ؛
ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ،
ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩﯼ...

 

 

منبع ، کانال ایتا : https://eitaa.com/hefzequrankarim