همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ تقویت حافظه

.

.

📌 چند تکنیک باور نکردنی برای تقویت حافظه:

1️⃣ تفکر و تعمق کنید تا حافظه فعال تان بیشتر شود.
2️⃣ برای بهبود تثبیت حافظه قهوه بنوشید.
3️⃣ برای بهتر شدن حافظه بلند مدت، انواع توت ها را بخورید.
4️⃣ برای بهبود بازیابی حافظه ورزش کنید.
5️⃣ آدامس بجوید تا حافظه تان را تقویت کند
6️⃣ بیشتر بخوابید تا حافظه تان تثبیت شود.

.

.

.

منبع ؛ کانال تلگرامی ؛ https://t.me/melalhafezeh