همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛🔶 مدت زمان حفظ کل قرآن کریم چقدر است ؟

 

.

.

🔶 مدت زمان حفظ کل قرآن کریم چقدر است ؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که فرصت ها و استعداد های افراد متفاوت است و برای همگان نمیشود یک نسخه تجویز کرد.
تعیین مدت زمان حفظ قرآن به اموری وابسته است ؛ از جمله :
1. سن فرد
2. میزان اشتغالات و فعالیت های روزمره
3. وضعیت تحصیلی
4. وضعیت تأهل
5. سطح استعداد و هوش و حافظه
6. میزان انس قبلی با قرآن
7. میزان آشنایی با ترجمه و مفاهیم
8. میزان علاقه و انگیزه برای حفظ

.

.

حفظ قرآن

💠 نوشتن آیات از حفظ

یکی از اقداماتی است که باعث تقویت و استحکام بیشتر حفظ می شود.
در برخی از کشورها از کتابت به عنوان اصلی ترین مرحله برای حفظ استفاده می کنند.
بهتر است هنگام نوشتن آیات به جایگاه اصلی کلمات در مصحف، توجه نموده و مطابق آن کلمات را بنویسیم.

در برخی از مراکز تخصصی دفاتری برای نوشتن آماده شده که "مشق نور" نام دارد.

.

.

منبع ، کانال ایتا : https://eitaa.com/hefzequrankarim