همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ اشکال حفظ یکساله قرآن چیست

 

 

💐 نکته مهم 💐

 

اشکال حفظ یکساله قرآن:


 اشکال عمده این روش این است که مرحله حفظ سریع انجام می‌شود و مرورها با تامل نیست، لذا حافظ به مشکل برمی‌خورد و باید پس از یک سال چندین سال را برای تثبیت محفوظاتش وقت بگذارد.

.

.