همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛نکات کلیدی مدیریت کلاس

 

 

نکات کلیدی مدیریت کلاس


🌱🌱🌱
در واقع این نکات نکته های باریک تر از مویی هستند که رعایت آن ها به بهبود مدیریت کلاس درس می انجامد.

◀️سعی کنید چشم خود را به داشته های دانش آموزان بدوزید ، نه به نداشته های آنان.

◀️همه به محرک نیاز دارند ، تشویق نوعی محرک است .

◀️اگر دانش آموز درسی را خوب بفهمد ، از آن درس و کلاس راضی است .

◀️ انتقاد سازنده را همیشه با بیان یکی از ویژگی های مثبت دانش آموز آغاز کنید.

◀️ رفتار را سرزنش کنید ، نه شخصیت را . شما را دوست دارم ، اما کار شما را دوست ندارم .

◀️ برای تسلط بر دانش آموزان ، ابتدا باید بر خودمان مسلط باشیم .

◀️همه ی شاگردان را حد متوسط بدانیم و انتظار معجزه از آن ها نداشته باشیم .

◀️در وجود دانش آموز ضعیف یا بد ، خوبی ها را بجویید و آن ها را تقویت کنید.

·◀️هرگز دانش آموز را به کاری که نمی توانید ، تهدید نکنید؛ چرا که او طرف برنده خواهد شد.

◀️فرمول تنبیه را پاک کنید و فرمول تشویق را جایگزین کنید.

◀️ دانش آموزان آن گونه که ما می خواهیم نمی شوند ، بلکه آن گونه که هستیم می شوند.

◀️برای رسیدن به هدف های خود در کلاس ، مثبت فکر کنید.

◀️برای اثر گذاری بر دانش آموزان ، ابتدا باید بر خواسته های آن ها توجه کنید .

◀️یاد ندهیم ، از هم یاد بگیریم . حاکم شدن یک سلیقه ، نه شدنی است نه مطلوب .

◀️چشم دانش آموز به رفتار ما و گوش او بر گفتار ماست . پس باید مواظب باشیم چه می کنیم و چه می گوییم .

◀️با روش تدریس دیروز نمی شود دانش آموزان امروز و فردا را آموزش داد.

◀️ نظم کلاس نتیجه ی تدریس خوب است و تدریس خوب نتیجه ی طرح درس خوب .

◀️بهترین پادزهر معلم برای بد رفتاری دانش آموز این است که مایل باشد به دانش آموز کمک کند.

◀️برای آنکه به ذهن دانش آموز راه یابند ، ابتدا باید به دل او راه پیدا کنید.

◀️ تکالیف باید تابع توان دانش آموز باشد و مایه ی سرگرمی ، نه مایه ی عذاب .

.