اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز

مجموعه آموزشی ، جامع ، افزایش حافظه و تندخوانی که به صورت جامع برای شما تولید شده اند

۵۳ مطلب در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است

❓چرا چیزهای مهم را فراموش می کنیم؟

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ ❓چرا چیزهای مهم را فراموش می کنیم؟

ادامه مطلب...
۰۷ آبان ۹۸ ، ۱۰:۰۴ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهدی منتظر

❓چرا چیزهای مهم را فراموش می کنیم؟

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ ❓چرا چیزهای مهم را فراموش می کنیم؟

ادامه مطلب...
۰۷ آبان ۹۸ ، ۰۹:۵۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهدی منتظر

تمرین عکس کلمات

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 📌بهبود مهارت های مطالعه با استفاده از سبک های یادگیری:

ادامه مطلب...
۰۷ آبان ۹۸ ، ۰۹:۵۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهدی منتظر

جوانه گندم و افزایش حافظه

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ جوانه گندم و افزایش حافظه

ادامه مطلب...
۰۷ آبان ۹۸ ، ۰۹:۵۵ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مهدی منتظر

📌بهبود مهارت های مطالعه با استفاده از سبک های یادگیری:

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 📌بهبود مهارت های مطالعه با استفاده از سبک های یادگیری:

ادامه مطلب...
۰۷ آبان ۹۸ ، ۰۹:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

👆خط بردن و اهمیت آن در یادگیری

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 📝 اثر تقدم و تاخر در یادگیری و حافظه ؟

ادامه مطلب...
۰۶ آبان ۹۸ ، ۲۳:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

✅ نکات طلایی برای حفظ مطالب

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 📝 اثر تقدم و تاخر در یادگیری و حافظه ؟

ادامه مطلب...
۰۶ آبان ۹۸ ، ۲۳:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

📝 اثر تقدم و تاخر در یادگیری و حافظه ؟

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 📝 اثر تقدم و تاخر در یادگیری و حافظه ؟

ادامه مطلب...
۰۶ آبان ۹۸ ، ۲۳:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

💢چند راهکار برای تقویت تمرکز دانش آموزان...

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 💢چند راهکار برای تقویت تمرکز دانش آموزان.

 

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۱:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر

💢 آموزش و پرورش درقرن بیست ویکم

همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 💢 آموزش و پرورش درقرن بیست ویکم

 

 

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۸ ، ۱۱:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی منتظر