همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ تاثیر باورنکردنی عادت ها بر مسیر زندگی و موفقیت

🌺تاثیر باورنکردنی عادت ها بر مسیر زندگی و موفقیت 🌺

.

✅ دانشمندان علوم رفتاری می گویند ، ۲۱ روز زمان نیاز دارید تا یک عادت جدید بسازید یا آن را ترک کنید،اگر شما هم بتوانید ۲۱ روز را بدون چیزی سپری کنید دیگر به آن نیاز نخواهید داشت

.

🔹اگر شما هم عادات بدی مثل مطالعه نکردن، تنبلی کردن و یا متمرکز نبودن بر روی کار خود را دارید، کافیست تنها ۲۱ روز آنها را کنار بگذارید تا برای همیشه از زندگیتان پاک شوند🔹

.

منبع ؛ کانال تلگرامی ؛ https://t.me/melalhafezeh