همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ ✍️اهمیت کلمات کلیدی در خلاصه نویسی❗️

 

✍️اهمیت کلمات کلیدی در خلاصه نویسی❗️

.

.

❎خلاصه نویسی یکی از مهمترین تکنیک ها مطالعه است که می تواند به فرد کمک کند❇️

📝اما نکته مهم بهره گیری از کلمات کلیدی در این تکنیک است. کلمات کلیدی را در حین مطالعه علامت گذاری کنید تا هنگام خلاصه نویسی، راحتتر آنها را پیدا کنید📝

.

.

.

منبع ؛ کانال تلگرامی ؛ https://t.me/melalhafezeh