همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ بهترین مکان و روش برای حفظ قرآن .

 

 

🔵 چگونه محفوظات قوی تری داشته باشیم؟


🍃برای اینکه محفوظات خود را به این زودی ها فراموش نکنید ، با «مغز قدیم» قرآن را حفظ کنید .

چگونه؟

 

 📢«مغز قدیم با تصاویر ارتباط برقرار می‌کند!»

۶۵ درصد تمامی اطلاعات ورودی مغز، از راه« دیدن » منتقل‌ می‌شود.

عصب‌های بینایی به مغز قدیم متصل هستند و اطلاعات تصویری به سرعت به مغز قدیم منتقل شده و پردازش می‌شوند.

 از این رو، تصاویر صفحات و آیات در حفظ قرآن اهمیت فراوانی دارد.

ما اغلب در حفظ قرآن فقط بر عبارت ها و آیات تاکید می‌کنیم؛


 در حالی که عبارات و واژگان با مغز جدید تحلیل می‌شوند و از ماندگاری کمتری برخوردارند ؛
اما تصاویر با مغز قدیم ارتباط برقرار کرده و مانا ترند!

.