همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ بهترین مکان و روش برای حفظ قرآن

.

.

💠 بهترین مکان برای حفظ

1. مکان های مقدس
2. ثابت بودن مکان
3. سادگی مکان

.

.

✅ انواع روش های حفظ قرآن

1. حفظ ترتیبی
2. حفظ موضوعی
3. حفظ سوره های منتخب

.

.

💚 حافظ عزیز 💚

ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺍﻧﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻦ؛
ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ،
ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩﯼ...

.

.

منبع ، کانال ایتا : https://eitaa.com/hefzequrankarim