همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 💠 سرعت تلاوت هنگام مرور حفظ قرآن چقدر باید باشد

.

💠 سرعت تلاوت هنگام مرور حفظ قرآن چقدر باید باشد

سوال : آیا هنگام مرور رعایت نکات تجویدی لازم است ؟
پاسخ : حافظ قرآن نیازمند مرور زیاد در مدت کوتاه و نیازمند مهارت در ارائه محفوظات به شکل زیبا و متقن است.
باید از ترکیب دو شیوه ترتیل و تحدیر به این مهم دست یافت.

.

.

💠 اهمیت انتخاب استاد و راهنما

نکته ی مهمی است که انسان بتواند از راهنمایی یک استاد و راهنما که خود حفظ قرآن را به خوبی پایان برده، بهره گیرد.
مؤثرترین شیوه ی بهره مندی از استاد، آن است که شخص در قالب یک کلاس آموزشی که همه ی شاگردانش اشتغال به حفظ دارند، حضور یافته و هرروز محفوظات خویش را برای استاد ، تلاوت کند.
حضور در کلاس بصورت منظم ، باعث تقویت محفوظات و زمینه ساز موفقیت شما تا پایان حفظ میشود.

 

.

.

💠 ارتباط آیات با خاطرات شخصی

یکی از راه های بهسازی حافظه، مرتبط کردن محفوظات با خاطرات شخصی است.
این مورد چون شخصی است مثالی هم نمیشود برایش آورد. زیرا هرکس در زندگی خود خاطراتی دارد و میتواند با پیوند این خاطرات با محفوظات به تثبیتش کمک کند.
مثلا اگر شما آیه ای را در کنار شخصی بزرگ و مهم حفظ کرده اید ، با مرور آیات خاطرات هم زنده میشود و احتمال فراموشی این آیات کمتر خواهد بود.

.

.

منبع ، کانال ایتا : https://eitaa.com/hefzequrankarim